Elkaar inspireren en
samen kansen pakken

De Marketing Product Groepen (MPG) hebben als motto Samen naar een hoger plan. Bakkers delen hun kennis van ‘grondstof tot consument’ en organiseren inspirerende bedrijfsbezoeken.

Bij de MPG bijeenkomsten worden alle relevante onderwerpen voor de brood- en banketbakker in Nederland besproken. Denk aan innovatie, calculatie, presentatie, personeelsbeleid, marketing en verkoopondersteuning. Er zijn MPG groepen actief bij Beko Noord, Midden & Zuid.

Doelstelling

Meer rendement behalen door elkaar te helpen, te inspireren en samen nieuwe kansen te pakken.

Activiteiten

 • Uitwisselen ideeën op het gebied van producten, productie en verkoop
 • Ontwikkelen en uitwisselen van verkoopbevorderende acties
 • Ontwikkelen en uitwisselen van efficiënte productiemethodes
 • Verbreden van kennis en inzicht middels trainingen en ‘opfrissessies’
 • Marktontwikkelingen volgen en hierop inspelen
 • Samen met grondstofleveranciers innovatieve producten ontwikkelen
 • Bedrijfsbezoeken bij collega-bakkers (bij elkaar in de keuken kijken)
 • Bedrijfsbezoeken bij leveranciers 
 • Prijs- en assortimentsbeleid optimaliseren
 • Uitdagingen in de dagelijkse bedrijfsvoering delen en oplossingen aandragen

Bijeenkomsten

 • Frequentie: 5 à 6 per jaar
 • Dag: meestal op maandag, dinsdag of woensdag
 • Tijd: 14.00 tot ca. 17.30 uur
 • Locatie: bij een DC van Beko Groothandel, bij een collega-(banket)bakker of bij een leverancier

Deelnemers

Alle leden van Beko Coöperatie mogen aan een MPG deelnemen. Afhankelijk van uw vestigingsplaats wordt u ingedeeld in de groep Noord, Midden of Zuid. Als het programma het toelaat, zijn ook uw medewerkers, chefs en leidinggevenden welkom.

Interesse?

Wij nodigen u van harte uit voor een kosteloze proefmiddag. Neem voor meer informatie contact op met Beko Advies: 088-20 23 200. Ad Visser of Silvia van Nieuwland helpt u graag verder.