Samen sturen op efficiency. 
Cijfers liegen niet!

De Management Ondernemers Club (M.O.C) is een studieclub voor bakkerij-ondernemers. In samenwerking met Beko Advies komen zij hier tot unieke bedrijfsvergelijkingen. De voordelen zijn groot.

M.O.C telt circa honderd deelnemers. De meesten zijn al jarenlang lid. Momenteel werken zij in acht groepen van 12 tot 15 ondernemers met vergelijkbare bedrijfsomvang. Vier keer per jaar komen zij bij elkaar. Ieder groepslid is eens per drie à vier jaar gastheer. Dan wordt ook zijn bedrijf onder de loep genomen.

Doorlichting

Voor een bedrijfsdoorlichting voert de ondernemer diverse gegevens over zijn winkel(s) en bakkerij(en) in. Beko Advies analyseert de input. Veel aandacht gaat uit naar kengetallen voor de diverse afdelingen zoals productiviteit vs. loonkosten en ontleding van de winst- en verliesrekening. Op strikt vertrouwelijke basis verstrekt Beko Advies het rapport aan de groepsleden. Door zich hierin te verdiepen komen zij goed voorbereid naar de bijeenkomsten.

Bijeenkomst

Een groepsbijeenkomst duurt van 14.00 tot circa 18.30 uur. Meestal worden één of meerdere winkels bezocht en beoordeeld, bijna altijd ook de productielocatie. In de aansluitende bespreking komen beoordeling van de winkel(s), verbeterpunten uit de doorlichting en (beleids)plannen voor de toekomst aan de orde.

Alles wat ter sprake komt, betreft direct of indirect ook de andere groepsleden. Het motto is dan ook met en vóór elkaar. De bijeenkomst eindigt met versterking van de inwendige mens.

Cijfervergelijking

Al sinds 1994 worden de exploitatiecijfers en belangrijkste kengetallen van alle M.O.C-bedrijven jaarlijks naast elkaar gelegd in één rapport. Dit biedt een uniek inzicht in het rendementen en eventuele knelpunten in de exploitatie. Ook de cijfermatig minder onderlegde leden kunnen hiermee overweg en doen er hun voordeel mee.

Succesverhalen

Veel leden halen aanzienlijk profijt uit de bedrijfsvergelijkende activiteiten. Succesvol ondernemerschap vereist namelijk ook een scherpe blik buiten de eigen muren. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. En van elkaar kun je veel leren. M.O.C. is hiervoor hét platform: transparant, vertrouwelijk én leuk. 

Investering in uw bedrijf

De lidmaatschapskosten zijn gerelateerd aan de bedrijfsomvang, en varieert van ca. € 1.200,- tot ca. € 1.650,- excl. btw per jaar. Uiteraard is dit inclusief doorlichting van uw eigen bedrijf. De investering verdient zich terug in de vorm van rendementsverbetering en/of versterkte bedrijfscontinuïteit. M.O.C’ers groeien al jaren harder in omzet, halen een hogere brutowinstmarge, hebben lagere loonkosten en een hoger resultaat.

Belangstelling?

Verbeter uw bedrijfsresultaten ook op deze unieke, aangename manier. Neem vrijblijvend contact op met Frank van Sprang, Chiel van den Hout, Patrick van Duijnhoven of Ad Visser van Beko Advies via 088-20 23 200. Deze adviseurs begeleiden de activiteiten en vertellen u hier graag alles over. Neem een kijkje op de Facebookpagina of KLIK HIER en vul meteen het inschrijfformulier in.