BHV Basistraining

Doel van de training
  • Creëren van een veilige werkomgeving
  • Verlenen van eerste hulp bij ongelukken
  • Beperken en bestrijden van brand
  • In noodsituaties alarmeren, evacueren en ontruimen van alle werknemers en andere personen

Locatie

De BHV Basistraining wordt gegeven op diverse locaties op verschillende data gedurende het jaar. U kunt deze opvragen via info@beko-advies.nl

Eigen locatie
Daarnaast is het vanaf 10 personen mogelijk een BHV Basistraining te organiseren op uw eigen locatie. De deelnemers mogen hierbij ook uit andere branches komen. Ideaal dus voor bijvoorbeeld de winkeliersvereniging.

Duur

De training bestaat uit 3,5 uur praktijkoefeningen en ongeveer 3 uur online zelfstudie middels e-learning.

Prijs
De BVH Basistraining kost 129 euro per persoon.
Eén van de speerpunten van goed werkgeverschap is het creëren van een veilige werkomgeving. Mocht het onverhoopt toch misgaan dan zijn goed getrainde bedrijfshulpverleners (BHV'ers) hierbij onmisbaar. De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden, levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met een evacuatie. Hiermee voldoet de deelnemer na het behalen van het certificaat aan de drie hoofdeisen zoals benoemd in de Arbo-wet.

Inhoud

De BHV Basistraining bestaat uit een online training en een cursus op locatie. Hierbij komen aan de orde Levensreddende Eerste Handelingen (LEH), brandbestrijding en brandpreventieve maatregelen, communicatie, evacuatie & ontruiming. Daarnaast dient u door middel van online zelfstudie een voorbereidende training te volgen.

Trainers
De BHV Basistraining wordt gegeven door professioneel opgeleide Trainers Bedrijfshulpverlening.

Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn op deze training van toepassing.

Meer informatie
KLIK HIER om meer informatie aan te vragen.