Bakkerij advies,
stapsgewijs naar optimale werkprocessen

Vaktechnische ondersteuning bij:
  • Productieplanning
  • Optimalisatie productieprocessen
  • Verbetering productiviteit
  • Investeringen in productiemiddelen
  • Calculeren
  • Inrichting bakkerij
  • Capaciteitsberekeningen
  • Optimalisatie deegcharges
  • Optimalisatie kwaliteit
Hoe efficiënter de productieprocessen in uw bakkerij, hoe hoger het rendement. Logisch, maar in de praktijk niet eenvoudig. Onze adviseurs laten haarfijn zien hoe u uw loonkosten beter beheerst en uw winst verhoogt.

Wij analyseren uw processen in de dagelijkse praktijk. Onze adviseurs komen dus langs voor een inventarisatie binnen uw bedrijf.

Maximale efficiëntie

Verbetering van productieprocessen draait bij ons in eerste instantie om optimale inzet van de aanwezige bedrijfsmiddelen. Vervolgens bieden wij alternatieven waarmee u stap voor stap tot maximale efficiëntie kunt komen.

Compleet plaatje

Als slimme investeringen zullen leiden tot extra grote efficiëntieslagen, adviseren wij u ook hierbij, zowel over de financiering als over de aanschaf zelf. Daarnaast nemen wij veelvoorkomende verbetergebieden onder de loep, zoals productieplanning, deegcharge-optimalisatie, expeditie en logistiek.

Met dit totaalplaatje laat u in de bakkerij geen kans meer liggen.