Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

19 maart 2020 |

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Uitleg en antwoorden op de meest gestelde vragen door werknemers.
U krijgt in deze tijd van de Corona crisis ongetwijfeld al heel veel informatie. Omdat wij echter van u veel vragen ontvangen over het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) hebben wij hetgeen nu bekend is hieronder op een rijtje gezet. Velen van u hebben afgelopen dagen al een aanvraag WTV (werktijdverkorting) gedaan, allereerst door de vergunning hiervoor aan te vragen bij het Ministerie van SZW. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (WTV) gestopt als maatregel?

 • - De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
 • - Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de WTV ingetrokken.
 • - Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken WTV-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

 Aanvragen die door u al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. U zult wel worden gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren. Als u al een toekenning heeft gekregen voor WTV dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning en u wilt na afloop verlenging, dan moet u gebruik maken van de nieuwe regeling. Op dit moment kan de aanvraag nog niet worden ingediend. Hier komt zeer binnenkort verandering in. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover werkgevers de tegemoetkoming kunnen krijgen, hangt niet af van deze datum.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • - Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • - Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • - De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • - Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • - De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • - De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • - De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • - Het loon aan betrokken werknemers wordt door de werkgever doorbetaald.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
 • - als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • - als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • - als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Ook uw werknemers zullen vragen stellen als u van deze regeling gebruik gaat maken.

Veel gestelde vragen

Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen door werknemers:

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.

Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

 Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?

Nee, dit loopt via de werkgever. U hoeft zelf niets te doen.

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.

Meer informatie

Voor meer informatie of uitleg kunt u altijd contact opnemen met Beko Advies op telefoonnummer 088 - 20 23 200. Wij zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn in deze moeilijke en onzekere tijd.

Terug naar overzicht