OmzetBarometer wk 2-18

16 mei 2019 |

Tot en met week 18, inclusief Pasen en Koningsdag

Gemeten over de weken 2 tot en met 18 van 2019 steeg de omzet van de deelnemende winkels aan de Beko OmzetBarometer met 1,3%. Dit is werkelijke stijging, waarbij we het effect van de btw-verhoging hebben geëlimineerd. Het aantal kassabonnen fluctueerde sterk per week, maar bleef uiteindelijk achter bij vorig jaar met 1,6%. Het gemiddeld besteedde bedrag per kassabon steeg met 2,9%.

De stijging van het gemiddelde bedrag per kassabon schrijven we vooral toe aan de prijsstijgingen die door de ondernemers zijn doorgevoerd naast de btw-verhoging. Het aantal verschillend verkochte items per kassabon nam, voor zover wij dat kunnen beoordelen, niet toe. Vergelijken we de Pasen (en dan met name de weken 13/14 van 2018 met de weken 16/17 van 2019), dan waren de omzetten in euro exact aan elkaar gelijk. Dit ondanks het warme weer. Het aantal kassabonnen lag wel lager, maar dit werd gecompenseerd door de hogere gemiddelde besteding.

Het aantal kassabonnen daalde in 2018 ten opzichte van 2017 met 2,3%. Zo bezien lijkt ‘de schade’ met betrekking tot het effect van prijs- en btw-verhoging voor de bakker nog enigszins mee te vallen gelet op het percentage van -/- 1,6%. Met name in winkels met een omzet van meer dan 12.000 euro liep het aantal kassabonnen minder hard terug dan in het jaar daarvoor. Zorgelijk is wel dat er nog steeds geen einde is gekomen aan de daling die nu al enkele jaren duurt.

Het blijkt voor de ambachtelijke bakker niet eenvoudig om de omzet vast te houden. De consument is prijsgevoelig. Op zich niet vreemd als we, zoals afgelopen week bekend werd, weten dat de consument ondanks ‘Haagse beloften’ er in de laatste maanden financieel op achteruit is gegaan. De prijzen stegen harder dan de lonen. Bovendien zijn we voor de ‘vaste lasten’ een steeds groter deel van ons inkomen kwijt. Voor een brooddag (3 halen 2 betalen o.i.d), of een scherpe (banket) aanbieding blijkt de consument gevoelig. Als branche willen we hier niet van afhankelijk zijn, maar de realiteit toont aan dat we niet altijd om het gegeven ‘prijs’ heen kunnen. Grootste kracht van de bakker blijft naar onze mening toch een goed en gemotiveerd winkelteam en producten die echt lekker zijn.

De Beko OmzetBarometer is een initiatief van Beko. Meedoen is gratis. De Beko OmzetBarometer kunt u gebruiken op elk gewenst moment en op elke locatie. Simpel invoeren leidt tot waardevolle getallen en grafieken. Neem contact op met Beko Advies om u op te geven voor de Beko OmzetBarometer: tel. 088-20 23 200 of per mail info@beko-advies.nl.

 

Terug naar overzicht