Column: 'Zwemmen leer je ook niet uit een boek'

01 september 2018 |

Calculeren is broodnodig

Geen enkel bedrijf kan zonder gediplomeerde bedrijfshulpverleners. Deze BHV’ers bieden hulp bij een ongeval, brand of ontruiming. Maar ook wanneer er een verband moet worden aangelegd staan zij paraat. BHV’ers zijn binnen ieder bedrijf een noodzaak, ook volgens de wet.

Vanmorgen ging ineens het ontruimingsalarm af. Mijn collega’s en ik keken elkaar aan. Zou er iets aan de hand zijn? Op de verzamelplaats voor het gebouw vonden we enkele collega’s in hun opvallend gekleurde hesjes. Dankzij hen was het pand volgens de richtlijnen ontruimd. Deze collega’s zijn BHV’er en ervoor getraind om doeltreffende maatregelen te nemen wanneer de veiligheid of gezondheid van een collega of bezoeker van ons pand in gevaar is.

In de Arbowet van 2007 stond beschreven dat op elke vijftig medewerkers ten minste één gediplomeerde BHV’er aanwezig moest zijn. Toen de Arbowet werd aangepast, is deze regel komen te vervallen. Nu staat erin dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Zo moet ervoor gezorgd worden dat BHV’ers beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Je kunt dat niet alleen uit een boek of uit een app leren. Je moet dat ook gewoon in een praktijktraining doen. Je leert toch ook niet hoe je moet zwemmen vanuit een boek?

Sinds enige tijd ben ik ook BHV’er en daarvoor mocht ik naar een herhalingstraining. Daar zat ik met diverse bakkers en winkelbegeleiders in een zaaltje. Naast de verplichte onderdelen, zoals reanimatie, de bediening van een AED en een brandoefening werden er ook ervaringsverhalen uitgewisseld. Zo vertelde een filiaalleidster dat er in haar winkel een oudere dame vlak voor haar ogen in elkaar zakte. Terwijl zij achter de toonbank vandaan rende en de reanimatie opstartte wist een andere collega een AED verderop uit het winkelcentrum op te halen. Zij hebben met zijn tweeën de dame gereanimeerd totdat de ambulance kwam. Het kwam gelukkig goed en de oudere dame is nog steeds vaste klant in deze winkel!

Helaas kan het ook wel eens anders aflopen. Zo vertelde een ervaren bakker in dezelfde herhalingstraining dat hij recent nog eerste hulp had moeten verlenen aan een collega. Ze waren in de bakkerij ’s nachts bezig met het maken van worstenbroodjes. Het laatste beetje vlees kon die collega wel even met de hand door de gehaktmolen duwen. Tenminste, dat dacht hij… Dankzij het adequate optreden van een BHV’er werd ter plaatse eerste hulp verleend en werd ervoor gezorgd dat de bakker zo snel mogelijk in het ziekenhuis terechtkwam. Helaas kon niet worden voorkomen dat hij die nacht drie vingers verloor.

Herhaling en bijscholing zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden van BHV’ers op peil blijven. Natuurlijk hoop je dat de hulpverleners de geleerde vaardigheden nooit in praktijk hoeven te brengen. Al het blijft een geruststellende gedachte dat er collega’s zijn die weten wat te doen in geval van nood!

Jeroen Vorspaget
Adviseur Marketingcommunicatie (en BHV'er)

deze column verscheen ook in het vakblad 'Bakkers in Bedrijf'

Terug naar overzicht