CAO Akkoord

23 mei 2019 |

CAO voor het Bakkersbedrijf 1-4-2019 t/m 31-7-2020

In de tot stand gekomen nieuwe CAO is o.a. opgenomen:
Loonaanpassing (structureel): 
  • Ambachtelijke bakkerijen: 2,25% per 01-07-2019 en 1% per 01-01-2020.
  • Industriële bakkerijen: 2,5% per 01-07-2019 en 1% per 01-01-2020.

Verder zijn er binnen de CAO nog andere afspraken gemaakt die van invloed zijn op het gemiddelde kostprijsloon per minuut. Als minutenprijs (gemiddeld kostprijsloon per minuut) moet per 1 juli a.s. in calculaties voor producten uit de broodbakkerij € 0,57 en voor producten uit de banketbakkerij € 0,52 worden gehanteerd (was resp. € 0,56 en € 0,51).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beko Advies op telefoonnummer 088 - 20 23 200.

Terug naar overzicht