BTW verhoging: 'kou in de lucht'

16 oktober 2018 |

Kou in de lucht

Verkoopprijzen aanpassen, maar hoeveel dan en wanneer?

De laatste tijd hebben we tijdens bijeenkomsten van de studieclubs M.O.C  en MPG ruim aandacht besteed aan de discussie over het wel of niet verhogen van de (winkel)verkoopprijzen. De meningen inzake het doorvoeren van de verhoging in het lage BTW-tarief zijn vrij unaniem, gewoon doen! Het vraagstuk over het wel of niet verhogen van de (winkel)verkoopprijzen in oktober/november 2018 of wellicht ook maar in januari 2019 erbij geeft echter meer discussie. Welke ontwikkelingen en overwegingen spelen er mee?

Medio 2018 moesten de salarissen conform de CAO voor het Bakkersbedrijf met 1,25% worden aangepast. De inflatie bedraagt momenteel 2%. Dit jaar zijn grondstofprijzen gemiddeld genomen gestegen, met een kleine 3%. Het blijft een gemiddelde, er zakken ook grondstoffen in prijs. Maar de prijs van meel/bloem, voor de broodbakkerij een belangrijk ingrediënt, vertoont een sterker stijgende tendens. Rozijnen zijn ook in prijs opgelopen. Het aantal aankopen in bakkerswinkels daarentegen staat nog steeds (sinds september 2017 al) onder druk, met ruim 3%. Wij vinden dit een verontrustend feit, wie de klant heeft, heeft immers de macht. Bovendien staat per 2019 een verhoging van het lage BTW-tarief te wachten, van 6% naar 9%.

"Kou in de lucht" schreef het economisch bureau van ING onlangs. Dat dreigt ook voor de ambachtelijke bakker. Prijsverhogingen, hoe legitiem ook, hebben in de loop van goede en slechte tijden de gang voor brood en banket naar de supermarkt eerder gestimuleerd dan afgeremd. Als Beko Advies zijn en blijven we voorstander van het doorberekenen van prijs-en kostenverhogingen in de verkoopprijzen van producten. Echter we raden met klem aan dit met grote zorgvuldigheid te doen en op productniveau niet meer door te berekenen dan wat noodzakelijk is. Met verlaging van grondstofprijzen moet hierbij ook rekening gehouden worden. In de huidige marktsituatie, met een verder onder druk staand marktaandeel, moet er uitermate zorgvuldig en per product gecalculeerd worden.

De sleutel van uw rendement zit vaak in de beheersing van de loonkosten in combinatie met een zo hoog mogelijke brutowinstmarge. Efficiency speelt bij de beheersing van de personeelskosten een grote rol, personeelskosten zijn immers de grootste kostenpost in een ambachtelijk bakkersbedrijf. Streven naar het maken van grote(re) charges waardoor de loonkosten in verhouding per producteenheid dalen en nog meer gebruik maken van technische mogelijkheden om dit mogelijk te maken, zijn belangrijke aandachtspunten voor ondernemers. Meer gebruik maken van technische ontwikkelingen kan weliswaar op zich hogere energiekosten met zich meebrengen, maar energiekosten bedragen in het algemeen ongeveer 10% van loonkosten.

Tot zover niets nieuws onder de zon. We begonnen dit nieuwsbericht met de mening van de leden van de studieclubs over de aanstaande BTW verhoging, deze mening is vrij unaniem: doorvoeren, begin 2019! De consument krijgt er via de media van alles over mee en weet wat er komen gaat. Wij zijn het hiermee eens, voer in januari 2019 deze verhoging zo transparant mogelijk door. Waarmee men wel rekening dient te houden is dat hogere prijzen het volume remmen. De vraag is in hoeverre de stijgende koopkracht dit compenseert. Omzetdaling levert altijd verlies van resultaat op, op de korte termijn het meest want ingrijpen in kosten vergt tijd. Wat de BTW op brood betreft, is het voorstel van grootbakker Borgesius om die af te schaffen zo gek nog niet.

Als ondernemer kunt u wel het verschil maken door kwaliteit te bieden. Kwaliteit is veel meer dan alleen productkwaliteit. Beleving creëren met behulp van een gastvrij verkoopteam, aantrekkelijke verkooppresentaties, een open dag, demonstraties en proeverijen houden, maken een groot verschil in het aankoopgedrag van uw consument. Als in een calculatie rekening gehouden wordt met inflatie, gestegen loonkosten en een gemiddelde stijging van grondstofprijzen, leidt dat volgens een globale berekening nu tot 2% prijsverhoging.

U doet er echter anno 2018 niet verstandig aan op een dergelijke manier voor alle producten gezamenlijk te calculeren. Als uw calculaties nu uitwijzen dat het noodzakelijk is voor (een deel van) uw producten de prijs te verhogen, dan is het ons inziens verstandig dit nog in oktober/november door te voeren. Hierbij een voorschot nemen op de BTW-verhoging raden wij ten stelligste af. Ons inziens moet het doorvoeren van de BTW verhoging in januari 2019 zo transparant mogelijk zijn. Dat zorgt voor minder kou in de lucht.

Terug naar overzicht